Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu - Zanzibar inawatangazia vijana walioteuliwa kujiunga na masomo nchini India katika Chuo Kikuu cha Shimla na Chuo Kikuu cha Chandigarh kwa ngazi ya shahada ya kwanza, pili na tatu katika fani mbali mbali kwa mwaka wa masomo 2018/2019, wanaombwa kufika katika ukumbi wa juu wa Kituo cha Elimu Mbadala Rahaleo Zanzibar siku ya Jumatano ya tarehe 11/07/2018 saa tatu za asubuhi.

Vijana wenyewe ni hawa wafuatao:-
 
MAJINA YA WAOMBAJI WALIOPATA NAFASI ZA UFADHILI WA MASOMO KATIKA CHUO KIKUU CHA CHANDIGARH NCHINI INDIA MWAKA WA MASOMO 2018/19
Na. JINA JINSI 
SHAHADA YA UZAMIVU
1 SALAMA RAMA AMANI RAMA M'KE
2 MAHIBA HASSAN SIMAI HAMAD M'KE
3 HAJI ABDALLA VUAI M'ME
4 ZUHURA SALUM JUMA ALI M'KE
5 MBOJA KONDO DAUD SULEIMAN M'ME
6 HASSAN AZIZ ABDALLA AZIZ M'ME
7 MJAKA SHAMTANA MJAKA SHMTANA M'ME
8 MWANAKHAMIS AHMED ALAWI NGUZO M'KE
9 ABUBAKAR HASSAN BAKAR MOHAMMED M'ME
10 BIUBWA VUAI ALI KONA M'KE
     
SHAHADA YA KWANZA
11 MOH'D OMAR KOMBO HAMAD M'ME
12 NASRA HAFIDH OTHMAN OMAR M'KE
13 RAJB SOUD RAJAB SOUD M'ME
14 FATMA ALI MWINYI HAMZA M'KE
15 ALI ABUBAKAR ABDULRAHIM HIJA  M'ME
16 ZAINAB MUSTAFA ZUBEIR AME M'KE
17 RUWIYA ABDULLA JUMA BAKAR M'KE
18 MUNIRA CHUM MRISHO HASSAN M'KE
19 SALAMA MGANDA MAKWAYA RUHINYA M'KE
20 HAMDANI MACHANO JUMA ALI M'ME
21 SALMA JUMA OMAR KHAMIS M'KE
 
MAJINA YA WAOMBAJI WALIOPATA NAFASI ZA UFADHILI WA MASOMO KATIKA CHUO KIKUU CHA SHIMLA NCHINI INDIA MWAKA WA MASOMO 2018/19
Na. JINA JINSI 
SHAHADA YA UZAMIVU
1 MOH'D JUMA MOH'D FAKI M'ME
2 OTHMAN NGWALI HAJI ALI M'ME
3 KHADIJA MUSSA SAID AHMED M'KE
4 ZAKIA DAUD KHAMIS VUAI M'KE
5 MARIYAM AZIZI ISSA HASSAN M'KE
6 MTAIB ABDAULLA OTHMAN M'ME
 
SHAHADA YA UZAMILI
7 NASSOR ABEID SAID  M'ME
8 MOH'D JUMA MOH'D  M'ME
9 NASSOR KHATIB SULEIMAN  M'ME
10 AHMAN KIPOGO JUMA  M'ME
11 MZEE OMAR MZEE  M'ME
12 SITI MAKTUBA HAJI  M'KE
13 MOH'D  ADAM HMZA  M'ME
14 MZEE KHEIR JECHA  M'ME
15 RAMADHAN HASSAN SAID M'ME
16 OMAR MZEE HASSAN  M'ME
17 BATULA ABDULLA ALI  M'KE
18 HASSAN ALLY SHEHE  M'ME
 
SHAHADA YA KWANZA
19 FAHMI HAMAD MUSSA  M'ME
20 OMAR ABDALLA ALI  M'ME
21 HAMID ISSA ZAKARIA  M'ME
22 MARYAM KIONGWE VUAI  M'KE
23 AMEIR KHATIB ALI  M'ME
24 ABASI MOHAMED MAKAME M'ME
25 SALUM BAKAR OMAR  M'ME
26 MANSOUR JUMA SARBOKO  M'ME
27 SICHANA MOHAMMED HAJI  M'KE
28 FATMA RAMADHAN HUSSEIN  M'KE
29 NOURA ALI AMEIR M'KE
30 MOHAMMED JUMA ALI  M'ME